mag. Barbara Žetko
center za EFT v Trstu



ZA ODPRAVLJANJE STRESA IN DOSEGANJA MIRU

ZA OMILJENJE NEGATIVNIH ČUSTEV IN
IZKORIŠČANJE SVOJEGA POTENCIALA

EFT

EFT (kratica za Emotional Freedom Techniques) je enostavna, hitra in učinkovita tehnika samopomoči, ki nam omogoča, da dosežemo čustveno svobodo ter srečno in uravnovešeno življenje, polno zadoščenja in radosti. Tehniko, ki jo pogosto imenujejo akupunktura brez igel, jo lahko izvajajo vsi kjerkoli in kadarkoli, ne da bi pri tem potrebovali posebnega orodja. Učinkovitost se v mnogih primerih pokaže takoj in rezultati so v veliki večini trajni.

Metodo je leta 1995 osnoval Gary Craig na podlagi spoznanj tradicionalne kitajske medicine ter raziskav iz področja aplikativne kineziologije. Metoda sloni na načelih energetske medicine, točneje na principu meridianov, ter na nekaterih pristopih zahodne psihologije.

Če upoštevamo, da izvirajo naše čustvene in psihične težave iz slabega pretakanja energije po telesnih meridianih, se nam bo zdelo samo po sebi umevno, da bomo dosegli uravnovešenje in torej boljše počutje s tem, da bomo odpravili vse ovire pri tem pretakanju. S tem bomo odpravili tudi vse naše miselno in vedenjsko omejevalne vzorce in bomo pripomogli k aktiviranju mehanizmov samozdravljenja.

EFT je sredstvo, ki odpravi blokade in vzroke, ki nam onemogočajo, da bi dosegli zastavljene cilje in izvedli zaželene načrte.

Tehnika ni konvencionalna in potrebujemo odprto mišljenje, da lahko sprejmemo nekaj tako novega in različnega, ki se zelo oddaljuje od našega običajnega razmišljanja. Če prebirate ta tekst, ste verjetno tudi vi med tistimi, ki mislijo, da obstajajo alternativni načini za doseganje čustvenega uravnovešenja in notranjega miru.

Naj navedem samo primer, sicer zelo zgovoren, ki vam bo dokazal, kakšne rezultate lahko dosežemo z metodo EFT.

Ko je Gary Craig osnoval svojo metodo, je dobil priložnost, da preveri, koliko je EFT učinkovit. Povabili so ga v Los Angeles, da bi vojnim veteranom iz Vietnama pomagal premostiti hude travme, ki so jih doživeli med vojno. Veterani so trpeli za t.i. posttravmatsko stresno motnjo in so še vedno podoživljali strašne dogodke, ki so se jim pripetili pred več kot dvajsetimi leti. Nič jim ni moglo nuditi tistega miru, ki so si ga še kako želeli. Veliko jih je trpelo za fobijami in paničnimi napadi, nekateri so spali samo s pomočjo velikih količin pomirjevalnih sredstev, drugi pa si niso upali med ljudi, ker so se bali, da bi jih lahko nekdo napadel in streljal nanje. Craig je tedaj dokazal učinkovitost EFT in s pomočjo te tehnike ni le omilil nekaterih čustvenih težav, temveč celo dokončno odpravil fobije vojnih veteranov.

Po skoraj dvajsetih letih od svojega nastanka nas EFT še vedno navdušuje s svojo kombinacijo enostavnosti in učinkovitosti. Danes je EFT najbolj znana in priljubljena tehnika na področju energetske psihologije in veliko je ljudi, ki jo uporabljajo, da bi dosegli čustveno ravnovesje. Prav tako je vedno več terapevtov ter socialnih in zdravstvenih delavcev, ki združujejo svoje tradicionalne načine zdravljenja s to svojevrstno tehniko.

NB:
EFT je sredstvo za samopomoč in nikakor ne zamenjuje tradicionalnih in uradno priznanih terapij. EFT je pripomoček pri doseganju in obdržanju dobrega psihofizičnega počutja. EFT torej ni nadomestilo za nikakršno zdravniško, psihološko ali psihiatrično terapijo.

Besede kot so npr. 'zdraviti' in podobne, ki so prisotne na teh straneh, uporabljam samo v prenesenem pomenu in se nanašajo na energetsko in duhovno ravnovesje.

Osebe z psihičnimi motnjami ne smejo uporabljati EFT, ne da bi prej vprašali za nasvet oz. dovoljenje svojega zdravnika ali terapevta.

Vsakdo uporablja EFT na lastno odgovornost. Nikakor si ne prevzemam odgovornosti za morebitne stranske učinke, ki bi lahko v večji ali manjši meri kogarkoli prizadeli.

Med uporabo metode EFT lahko privrejo na površje zelo močna negativna čustva, ki so bila dalj časa potlačena v podzavesti, neprijetne fizične reakcije, pa tudi boleči spomini doživetih travm. Vsi ti simptomi so pokazatelji, da se problemi rešujejo in če vztrajamo in nadaljujemo s tapkanjem, ponavadi v kratkem tudi izginejo.

Pogosto med uporabljanjem metode EFT občutimo globoko sprostitev. Zato ni priporočljivo, da uporabljamo tehniko, ko potrebujemo zbranost in jasno mišljenje.