mag. Barbara Žetko
center za EFT v TrstuZA ODPRAVLJANJE STRESA IN DOSEGANJA MIRU

ZA OMILJENJE NEGATIVNIH ČUSTEV IN
IZKORIŠČANJE SVOJEGA POTENCIALA

TEHNIKA

Ce nas skrbi, da je EFT komplicirana tehnika, se lahko potolažimo, da je lahko izvedljiva. Vsi se jo lahko hitro naucimo in namenjena je prav vsem: otrokom, mladim, odraslim in starejšim osebam.

Vse, kar moramo narediti, lahko strnemo v tri točke: najprej izberemo problem, ki ga nameravamo rešiti, nato tapkamo s konicami prstov po določenih točkah po našem telesu, medtem pa izgovarjamo primerne afirmacije, ki nas povezujejo s problemom.

Za celotno zaporedje uporabimo le nekaj minut in ga lahko ponovimo večkrat.

Za izvajanje tehnike sledimo določenemu zaporedju:

  1. Izberemo težavo, ki nas obremenjuje in z njo povezano negativno čustvo.
  2. Določimo jakost čustva glede na lestvico 0 – 10.
  3. Medtem ko tapkamo po karate točki, izgovorimo trikrat naslednjo afirmacijo: „ČEPRAV IMAM TA PROBLEM, SE POPOLNOMA IN GLOBOKO SPREJEMAM“. Podčrtane besede zamenjamo z bolj specifičnimi, ki nam omogočijo, da se resnično povežemo s težavo. Npr. „Čeprav se počutim krivo, ker nisem pomagala svoji sestri Niki, ko je bila v stiski, se popolnoma in globoko sprejemam“.
  4. Tapkamo približno 7-8 krat po vsaki točki (glej sliko), s tem da začnemo na vrhu, torej najprej šest točk po glavi, nato tri točke po telesu in na koncu še štiri točke po roki. Medtem ponovimo samo opomnik, to je podčrtani del afirmacije (v našem primeru: „ Se počutim krivo, ker nisem pomagala svoji sestri Niki, ko je bila v stiski.“).
  5. Na koncu še enkrat izmerimo jakost začetnega negativnega čustva od 0 do 10 in tako ocenimo, če se je ta znižala, zvišala ali je ostala nespremenjena.
  6. Po potrebi ponovimo postopek od točke 3 dokler se jakost ne izniči ali se izrazito zniža.
  7. Če se jakost ne pretirano spremeni, nas verjetno omejujejo določene podzavestne blokade in je zato priporočljivo, da zamenjamo začetno afirmacijo z naslednjo: „ČEPRAV SE BOJIM ODPRAVITI TO SVOJO TEŽAVO IN Z NJO POVEZANO NEGATIVNO ČUSTVO, SE POPOLNOMA IN GLOBOKO SPREJEMAM“.

a podrobnejši opis postopka tapkanja in za razlago o nastanku in načinu delovanja, si lahko preberemo EFT priročnik, ki ga je napisal sam osnovalec metode Gary Craig, v slovenskem prevodu Pike Rajnar. Priročnik si lahko brezplačno snamemo s spletne strani www.eft-slovenija.si.